در تاریخ دوم نوامبر 2011 مصادف با یازدهم  آبان سال جاری اداره مهاجرت کانادا اعلام نمود که قصد دارد تا سالانه به یکهزار دانشجوی خارجی در مقطع دکتری از طریق برنامه کارگران ماهر فدرال اقامت دایم اعطا نماید.

Read more...