ویدئوها

 

چگونگی تکمیل نمودن درست و کامل فرم های مختلف برای ارسال به اداره مهاجرت کانادا

Ontario Day to Day


با پاسخ به تمامی سوالات و تکمیل نمودن درست و کامل فرم های مهاجرتی در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید

Ontario Day to Day 


راهنمای شما در مهاجرت به انتاریو 

Ontario Day to Day

 

 

 

 

چرا مهاجرت به کانادا

Citizenship

 

 

 

 

  نمونه ای از جلسه اعطای شهروندی به همراه یکی از قضات فدرال

Citizenship

 

 

 

 

 نمونه ای از تکمیل فرم تقاضای ویزای موقت در خارج از کانادا

Citizenship

 

 

 

 

 نمونه ای از تکمیل فرم اسپانسر پناهندگان

Citizenship