مهاجرت استانی یا ایالتی


دولت کانادا همراه با نواحی و ایالت های خاصی به این توافق رسیده اند که به ایالت ها این اجازه داده می شود که افرادی را که قصد دارند اقامت دائم در مناطق مربوطه داشته باشند را انتخاب و گزینش کنند. به همین دلیل است که متقاضی احتمالی در ابتدا قبل از اینکه هر مسئله دیگری رخ دهد ، توسط یک ایالت یا ناحیه در نظر گرفته می شود، از این رو اسم این دسته برنامه انتخاب (نامزدی) ایالتی نام گذاری شده است .
با این وجود ، هر ایالت و بخشی مجموعه روش ها، رهنمودها و برنامه های خود را دارد که مهاجرین باید اکنون به نحو شایسته ای به انجام برسانند. زمانی که شخصی با موفقیت توسط ایالتی نامزد و انتخاب شد ، متقاضی گواهی نامزد (انتخاب شده) ایالتی دریافت می کند، که مستقیماً توسط منطقه یا ایالت انتخاب کننده به اداره ویزا فرستاده می شود از آن پس، فرایند تقاضا برای اقامت دائم آغاز می شود. توجه داشته باشید که مزیت این برنامه این است که دیگر سیستم امتیازی وجود ندارد که به آن وفادار بمانید.


این استانها عبارتند از

Alberta

Manitoba

Newfoundland and Labrador

Prince Edward Island

Yukon

British Columbia

New Brunswick

Nova Scotia

Saskatchewan