ویزای کار


هر ساله بیش از 150000 کارگر و کارمند خارجی وارد کانادا میشوند تا به کارهایی گمارده شوند که در کانادا با کمبود نیروی کار مواجه است، یا برای آنکه به عنوان پرستار سر خانه مشغول به کار شوند. برای اغلب این مشاغل موقت در کانادا احتیاج به مجوز کار میباشد.

اگر قصد کار در استان کبک دارید، قبل از اینکه محوز کار بتواند صادر شود بایستی گواهی پذیرش کبک صادر شود.

در بیشتر مواقع، از خارج از کانادا بایستی برای مجوز کار اقدام کرد. در بعضی از مواقع نیز میتوانید از داخل کانادا یا در زمان ورود به کانادا اقدام نمایید. در هر صورت شرایط تقریبا مشابه میباشد.

شرایط اقدام از خارج از کانادا

برای اقدام از خارج از کانادا، مدارک زیر لازم است:

-  یک پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی

-  درخواست نامه تکمیل شده

-  تاییدیه کتبی از "اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا" (HRSDC) که بر اساس آن کارفرما بتواند کارگر یا کارمند خارجی را برای کار استخدام نماید. این تاییدیه Positive Labor Market Opinion نامیده میشود. در بعضی شرایط به این تاییدیه نیازی نیست

همچنین باید موارد زیر را انجام دهید:

-  افسر ویزا را متقاعد نمایید که در پایان کار و قبل از انقضای اعتبار مجوز کار کانادا را ترک میکنید.

-  نشان دهید که وجه نقد کافی در زمان اقامت برای امرار معاش خود و خانواده تان دارید.

-  اثبات کنید که سوء سابقه ندارید و به قانون احترام میگذارید.

-  نشان دهید که خطری برای امنیت کانادا ندارید.

-  ثابت کنید که در سلامت کامل هستید.

شرایط اقدام از داخل کانادا

در صورتی میتوانید برای مجوز کار از داخل کانادا اقدام کنید که

-  مجوز کار یا تحصیل داشته باشید، یا همسر یا والدین شما ویزای کار یا تحصیل داشته باشند.

-  برای کار مشخصی مجوز کار داشته باشد و بخواهید برای کار دیگری درخواست مجوز کنید.

-  مجوز اقامت موقت (TRP) با اعتبار 6 ماه یا بیشتر داشته باشید.

-  به دلیل اقدام برای اقامت کانادا از داخل کانادا، هم اکنون در کانادا زندگی میکنید. البته قبل از آنکه بتوانید برای ویزای کار افدام کنید باید پرونده اقامت دائم شما به مرحله خاصی رسیده باشد.

در ضمن مدارک زیر را باید داشته باشید:

-  یک پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی

-  درخواست نامه تکمیل شده

-  تاییدیه کتبی از "اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا" (HRSDC) که بر اساس آن کارفرما بتواند کارگر یا کارمند خارجی را برای کار استخدام نماید. این تاییدیه Positive Labor Market Opinion نامیده میشود. در بعضی شرایط به این تاییدیه نیازی نیست.در بیشتر موارد گرفتن این تاییدیه بر عهده کارفرما میباشد.

همچنین باید امور زیر را انجام دهید:

-   افسر ویزا را متقاعد نمایید که در پایان کار و قبل از انقضای اعتبار مجوز کار کانادا را ترک میکنید.

-  نشان دهید که وجه نقد کافی در زمان اقامت برای امرار معاش خود و خانواده تان دارید.

-  اثبات کنید که سوء سابقه ندارید و به قانون احترام میگذارید.

-  نشان دهید که خطری برای امنیت کانادا ندارید.

-  ثابت کنید که در سلامت کامل هستید.

شرایط اقدام در زمان ورود به کانادا

شما میتوانید برای مجوز کار در زمان ورود به کانادا اقدام نمایید ولی تنها در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد:

-  از ویزای دیدار معاف باشید و بیوانید بدون ویزا وارد کانادا شوید و

-  کار شما احتیاجی به تاییدیه از اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا نداشته باشد

-  تاییدیه مورد نظر را داشته باشید.

توجه: اگر کار شما نیاز به تاییدیه اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا داشته باشد، در صورتی میتوانیددر زمان ورود برای مجوز کار اقدام کنید که این تاییدیه قبل از ورود به کانادا صادر شده باشد ( به استثنای پرستاران سرخانه و کشاورزان فصلی).

گروه خاص

بعضی از کارها شرایط خاص خود را دارند و ممکن است نیاز به مجوز کار نداشته باشند، یا اینکه مجوزشان سریعتر صادر شود.در بعضی موارد کشور مبدا میتواند موثر باشد.

- پرستارهای سرخانه

- مدیران و تجار

پرستارهای سرخانه

پرستارهای سرخانه افرادی هستند که برای مراقبت از کودکان، افراد پیر و معلولین در محل زندگی آنان و بدون نیاز به سرپرست واجد شرایط میباشند. پرستارهای سرخانه بایستی در خانه شخصی که محل کارشان هست زندگی کنند.

مراحل کار بایستی از طرف هم کارفرما و هم کارمند (پرستار سرخانه) انجام شود.

برای واجد شرایط بودن برای برنامه پرستار سرخانه باید مدارک و مشخصات زیر را داشته باشید:

-  یک تاییدیه از طرف اداره منابع انسانی (LMO) از یک کارفرما در کانادا

-  یک توافقنامه کاری امضا شده مابین شما و کارفرمای آینده شما

-  تکمیل دیپلم دبیرستان و یا معادل آن

-  حداقل 6 ماه آموزش یا حداقل 1 سال کار تمام وقت با حقوق به عنوان پرستار یا در یک رشته مرتبط ( شامل 6 ماه با یک کارفرما) در 3 سال گذشته

-  آشنایی خوب به زبان انگلیسی یا فرانسه

-  یک مجوز کار قبل از ورود به کانادا

مدیران و تجار

این مدیران و تجار افرادی هستند که تحت قراردادهای تجارت آزاد زیر به کانادا می آیند:

-  توافقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی (NAFTA)

-  سایر توافقنامه های تجارت آزاد

-  موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS)

افراد تحت توافقنامه های فوق، برای انجام رساندن تجارت یا سرمایه گذاری خود، بسیار سریعتر و ساده تر وارد کانادا شوند. این افراد ممکن است نیازی هم به تاییدیه اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا (HRSDC)نداشته باشند.