خدمات مهاجرتی ما

     ارزیابی شرایط شما در کلیه روشهای مهاجرتی

- فرم  ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا

- پاسخگویی به سوالات شما توسط کارشناسان مهاجرت

- مشاوره حضوری

     آماده سازی پرونده مهاجرتی شما

  پس از دریافت خدمات ارزیابی، ما سرویسهای زیر را ارائه خواهیم نمود:

- تشخیص بهترین روش مهاجرتی با توجه به شرایط شخصی شما و آغاز پروسه مهاجرتی

- ارائه لیست مدارک مورد نیاز جهت اقدام

- بررسی دقیق مدارک شما

- آماده سازی و تحویل پرونده مهاجرتی شما به اداره مهاجرت کانادا

- واریز هزینه های مهاجرتی شما به دفاتر مهاجرت کانادا (Application Fee & Landing Fee)

- پیگیری پرونده شما و انجام مکاتبات لازم با سفارتخانه و مراکز مهاجرت کانادا

- اطلاع رسانی جهت پیشرفت پرونده و مراحل پیش رو

- آموزش و آماده سازی شما برای مصاحبه

- راهنمایی شما برای انجام مراحل پزشکی

- راهنماییهای لازم برای مرحله اخذ ویزای مهاجرت کانادا

     خدمات پس از ورود به کانادا

- استقبال در فرودگاه

- راهنمایی و اقدام در جهت یافتن اسکان اولیه

- راهنمایی در جهت دریافت شماره بیمه اجتماعی (SIN Number)

- راهنمایی جهت افتتاح حساب بانکی

- راهنمایی جهت دریافت کمک هزینه فرزندان

- ثبت نام برای کلاس های رایگان انگلیسی و فرانسه

- راهنمایی در جهت دریافت کارت بهداشت

- راهنمایی برای دریافت گواهینامه رانندگی

- راهنمایی در جهت خرید و یا اجاره مسکن

- کمک به معادل سازی مدارک تحصیلی شما

- راهنمایی در جهت کاریابی و معرفی به موسسات کاریابی

- رفع شرط ویزاهای اشتغال زایی

- انجام امور ثبت شرکت

- راهنمایی جهت خرید بیزینس

- تهیه رزومه کاری

- اقدام جهت اخذ کارت شهروندی کانادا و پاسپورت ( Citizenship Card)