دریافت گذرنامه دوم

 

دریافت تابعیت و گذرنامه سریع و قانونی از دو کشور دومنیکن و فدراسیون سنت کیتس و نیویس

 

   

 سازمان مهاجرتی گیتسا با افتخار اعلام می نماید که ارائه خدمات جدید دریافت تابعیت و گذرنامه از دو کشور دومنیکن و فدراتیو سنت کیتس را آغاز نموده است. دریافت تابعیت و گذرنامه دوم برای متقاضیان در کمتر از شش ماه نوید بخش خدمات نوین و سریع گیتسا می باشد. این دو کشور در آمریکای مرکزی واقع می باشند و علاوه بر همگرایی و نزدیکی به آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی روابط نزدیک و تنگاتنگی با اروپا و آسیا دارند. بازار پر جمعیت قاره آمریکا و همچنین جاذبه های توریستی بسیار عالی از مزایای واقع شدن این دو کشور در منطقه آمریکای مرکزی می باشد. شرایط آسان برای دریافت سریع تابعیت و گذرنامه دوم جهت مسافرت های تجاری و تحصیلی رنگ خاصی به این موضوع داده است. گیتسا سعی دارد بدین طریق و به اختصار دریافت شهروندی و گذرنامه این دو کشور را شرح دهد.
شرط اصلی برای اخذ تابعیت از هریک از این کشورها دارا بودن عدم سوء پیشینه و همچنین عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار عفونی از جمله ایدز و مالاریا می باشد.

تابعیت و گذرنامه دوم  از کشور سنت کیتس و نیویس
 
دارندگان گذرنامه این کشور میتوانند بدون نیاز به دریافت ویزا از بیش از یکصد کشور و قلمرو گوناگون از جمله کانادا، کشورهای اتحادیه اروپا همچون اتریش،اسپانیا، آلمان، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، سوئیس و غیره سفر نمایند. دریافت تابعیت یا شهروندی از فدراسیون سنت کیتس و نیویس از دو طریق امکان پذیر است.

گزینه اول

- متقاضیان مجردی که مبلغ دویست و پنجاه هزار دلار امریکا به بنیاد (نیکوکاری) ایجاد شغل برای کارکنان پیشین صنعت تولید و تصفیه شکر در این کشور اهدا کنند.
- خانواده هائی که شامل متقاضی و همسر و دو فرزند زیر 18 سال آنها هستند و مبلغ سیصد هزار دلار امریکا به بنیاد (نیکوکاری) ایجاد شغل برای کارکنان پیشین صنعت تولید و تصفیه شکر در این کشور اهدا کنند.
- خانواده هائی کهشامل متقاضی و همسر و چهار فرزند زیر 18 سال هستندو مبلغ چهارصد هزار دلارامریکا به بنیاد (نیکوکاری) ایجاد شغل برای کارکنان پیشین صنعت تولید و تصفیه شکر در این کشور اهدا کنند.  
- خانواده هائی که شامل متقاضی و همسر و پنج فرزند یا بیشتر زیر 18 سال هستندو مبلغ چهارصدو پنجاه هزار دلارامریکا به بنیاد (نیکوکاری) ایجاد شغل برای کارکنان پیشین صنعت تولید و تصفیه شکر در این کشور اهدا کنند. 

 

 

 

یادآوری مینماید که مبالغ قید شده در بالا متعلق به دولت بوده و هزینه دیگر از جمله  ارسال مدارک و ثبت نام و همچنین هزینه های وکالت بطور جداگانه دریافت می گردد. هزینه های اجرائی بر پایه هر مورد جداگانه محاسبه خواهد شد. مبالغ و هزینه های مذکور از طرف فدراسیون سنت کیتس و نیویس برآورد و اعلام می گردد و ممکن است این ارقام درآینده از سوی دولت مذکور برای متقاضیان جدید افزایش یابد.

  گزینه دوم 
متقاضیانی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار امریکا در بخش املاک و مستغلات و پروژه های عمرانی و خانه سازی مورد نظر دولت سرمایه گذاری و خریداری نمایند. هزینه های ثبت و مالیات و سایر هزینه های مربوطه نیز باید از سوی متقاضی پرداخت گردد. هزینه های دولتی در این مورد شامل مواد زیر خواهد بود سی و پنج هزار دلار برای شخص خریدار که به عنوان متقاضی درخواست نماید و پانزده هزار دلار برای هر یک از افراد خانواده و همچنین مبلغ سه هزار و پانصد دلار برای بررسی عدم سو پیشینه متقاضی و همراهان. زمان قانونی گرفتن تابعیت و گذرنامه از طریق بطور معمول در حدود سه ماه خواهد بود.
 پس از دریافت تابعیت و گذرنامه رسمی مالک حق فروش و یا واگذاری و انتقال به غیر را تا مدت پنج سال نخواهد داشت.  همچنین خریدار بعدی نمیتواند از این ملک برای گرفتن تابعیت استفاده کند. متقاضیانی که موفق به دریافت تابعیت و گذرنامه دوم  از این کشور در امریکای میانه می گردند میتوانند آزادانه و بدون نیاز به ویزا به بیش از یکصد کشور و قلمرو از جمله کشورهای اروپائی از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، سوئیس و روسیه و کشورهای آسیائی همچون هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و غیره سفر نمایند.  گرفتن شهروندی و گذرنامه از این کشور در مدتی  نزدیک به سه ماه انجام میشود و درخواست کنندگان باید دو بار به این کشور سفر کنند. برای آشنایی بیشتر با این منطقه میتوانید اینجا را ببینید

 

تابعیت و گذرنامه دوم  از کشور دومنیکن
مبلغ اهدائی و هزینه های وابسته برای گرفتن تابعیت از کشوردومنیکن برای هر متقاضی یکصد و بیست و پنج هزار دلار و برای  خانواده های دو تا چهار نفره (دو فزرند زیر هیجده سال) یکصدو هفتاد و پنج هزار دلار میباشد.  مدت زمان دریافت تابعیت و گذرنامه در حدود چهار ماه می باشد.
متقاضیان پس از تهیه و تکمیل مدارک مورد نیاز و ارسال آن، یک نسخه از قرارداد رسمی برای دریافت تابعیت دریافت خواهند نمود و پس از تایید و امضا آن، مبلغ سی و پنج هزار دلار بصورت حواله برای اولین پرداخت ارسال می نمایند. با دریافت اولین پرداخت بررسی سابقه عدم سوء پیشینه متقاضیان شروع شده و پس از حداکثر شش هفته نتایج اعلام می گردد. در این مدت متقاضیان اقدام به تهیه برگه عدم سوء پیشینه از کشور خود خواهند نمود و مراحل آزمایشات پزشکی را طی می نمایند و پس از آن موافقت اولیه دولت دومنیکن برای متقاضی ارسال خواهد شد و زمان مصاحبه تعیین می گردد. متقاضیان پس از قبولی در مصاحبه اقدام به پرداخت بخش دوم خواهند نمود که شامل بقیه هزینه ها خواهد بود. سپس برگه تابعیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد.  بر اساس این سند، برای متقاضیان گذرنامه صادر خواهد شد و با این گذرنامه متقاضی میتواند بدون نیاز به اخذ ویزا به 52 کشور از جمله انگلستان، هنگ کنگ و سنگاپور سفر کند.  همچنین، شما یا فرزندانتان میتوانید در انگلستان به تحصیل بپردازید.