مهاجرت به کبک

 

بر اساس توافقنامه بین دولت فدرال کانادا و دولت ایالتی کبک در ارتباط با مهاجرت، استان کبک، مهاجرین خود را بر اساس احتیاجات استان طراحی و انتخاب می نماید. در صورتیکه قصد اقامت در کبک داشته باشید، ابتدا باید روند مربوط به گزینش این استان را طی نمائید و قبل از دریافت مجوز اقامت از طرف اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، گواهی گزینش کبک را دریافت کرده باشید. این گواهی اعلام میدارد که شما قصد مهاجرت و اقامت در استان کبک را دارید. برای احراز شرایط دریافت گواهی گزینش کبک، درخواست کننده متخصص باید امتیاز کافی را بر اساس سیستم امتیازی زیر بدست آورد.  یک درخواست کننده مجرد حداقل باید ۴۹ امتیاز کسب نماید. درخواست کننده متاهل باید حداقل ۵۷ امتیاز اخذ کند. تا ۶ امتیاز نیز در زمان مصاحبه بر اساس فاکتورهای مربوط به قابلیت انطباق فرد به وی اعطا میگردد. با در نظر گرفتن این امتیاز درخواست کننده مجرد باید ۵۵ و درخواست کننده متاهل باید ۶۳ امتیاز برای قبولی بدست آورد. پس از پذیرش و دریافت گواهینامه انتخاب كبك، درخواست كنندگان باید به صورت موفق از عهده بررسی های امنیتی و آزمایشات پزشكی كه توسط دولت فدرال كانادا به منظور صدور ویزای اقامت دائمی كانادا انجام میشود برآیند. فاکتورهای گزینش مهاجرت به کبک به صورت زیر می باشند

معیار گزینش

حداکثر امتیاز

تحصیلات

28

سابقه کار

8

سن

16

دانش زبان

22

دارا بودن بستگانی در کبک

8

مشخصات همسر

16

مجوز کار تایید شده

10

امتیاز قبولی شغلی برای افراد  مجرد

42

امتیاز قبولی شغلی برای افراد متاهل

50

فرزندان

8

استعداد مالی

1

امتیاز قبولی اولیه برای مجردین

49

امتیاز قبولی اولیه برای متاهلین

57

قابلیت انطباق

6

امتیاز قبولی نهایی افراد مجرد

55

امتیاز قبولی افراد متاهل

63

برای دیدن جزئیات و نحوه امتیاز بندی استان کبک اینجا را کلیک کنید

 متقاضیان مهاجرت به استان کبک بر اساس سیستم گزینش فدرال کانادا ارزیابی نمیشوند و اداره شهروندی و مهاجرت کانادا گزینش این افراد را که توسط دولت کبک انجام میشود، تائید می کند.

مهاجرت به کبک از طریق سرمایه گذاری

اگر شما تجربه تجاری و مدیریتی و سرمایه خالص نسبتاً بالایی دارید می‌توانید درخواست اقامت دائم كانادا تحت یكی از زیر مجموعه‌های برنامه مهاجرت تجاری و سرمایه گذاری كبك را بدهید این زیر مجموعه ها عبارتند از

-          برنامه سرمایه گذاری کبک

-          برنامه کارآفرینی کبک

-          برنامه خود اشتغالی کبک

برنامه سرمایه گذاری کبک

برنامه مهاجرت و سرمایه گذاری كبك در جستجوی جذب افراد تاجر باتجربه برای سرمایه گذاری هشتصد هزار دلار  كانادا در اقتصاد كبك می‌باشد. سرمایه گذاران باید دارای شرایط زیر باشند

-          حداقل دو سال تجربه مدیریت در پنج سال گذشته در یك تجارت قانونمند در زمینه  كشاورزی، بازرگانی یا صنعتی، یا در یك تجارت حرفه‌ای و تخصصی قانونمند، یا برای یك آژانس بین المللی یا یک ارگان دولتی

-          حداقل سرمایه خالص یک میلیون و ششصد هزار دلار کانادا باشد که بصورت قانونی کسب شده باشد

-          انجام یک سرمایه گذاری هشتصد هزار دلاری که امکان تامین آن بصورت وام نیز وجود دارد

این ارزیابی همچنین فاكتورهای دیگری مثل سن و نوع و مدت تحصیلات و مهارتهای زبان درخواست كنندگان را در بر می‌گیرد. شما همچنین باید حداقل 40  امتیاز بر طبق فاكتور های گزینش سرمایه گذاری استان کبک داشته باشید. این فاکتورها عبارتند از

تحصیلات

حداکثر 12 امتیاز

تجربه مدیریتی

حداکثر 10 امتیاز

سن

حداکثر 10 امتیاز

دانش زبان انگلیسی یا فرانسوی

حداکثر 22 امتیاز

حضور بستگان در کبک

حداکثر 8 امتیاز

قابلیت انطباق

حداکثر 5 امتیاز

قرارداد سرمایه گذاری

حداکثر 25 امتیاز

مجموع

92 امتیاز

امتیاز قبولی

40 امتیاز

متقاضیانی که انتخاب می شوند علاوه بر شرایط فوق باید آزمایشات سلامت پزشکی و همچنین امنیتی را بعنوان بخشی از مراحل مهاجرت طی نمایند. در هنگام سرمایه گذاری بر طبق این برنامه متقاضی می تواند یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نماید

-          سرمایه گذاری هشتصد هزار دلار کانادا از وجوه شخصی خودتان با دولت کانادا که پس از پنج سال بطور کامل به شما بازپرداخت می شود

-          پرداخت هزینه ای معادل یکصد و هشتاد هزار دلار کانادا به یکی از نهادهای مالی مورد تایید دولت کبک بطور یکجا که قابل بازپرداخت نمی باشد و به شما برگردانده نخواهد شد. نهاد مالی مورد نظر عملیات سرمایه گذاری را با این وجه انجام می دهد

برنامه کارآفرینی کبک

برنامه كارآفرینی كبك به دنبال جذب مدیران و تجار با تجربه ای است که به صورت فعال تجارتی را در کبک مدیریت کنند و به این نحو به اقتصاد استان کمک نمایند که باعث ایجاد شغل شود. کارآفرینان باید شرایط زیر را داشته باشند

-          حداقل دو سال تجربه مدیریت در طی پنج سال گذشته را داشته باشند. تجارت مذکور باید قانونمند و در زمینه های کشاورزی – بازرگانی و یا صنعتی بوده باشد و مالکیت حداقل 25 درصد سرمایه شرکت مذکور را دارا باشند

-          حداقل سرمایه خالص معادل سیصد هزار دلار کانادا باشد و از راههای قانونی بدست آمده باشد

-          برآوردن و حذف شرط کارآفرینی به معنای ایجاد شغل پس از ورود و اقامت در استان کبک

به علاوه شما باید حداقل 50  امتیاز در صورت قصد انجام یک پروژه تجاری و یا 60 امتیاز در صورت قصد خرید یک تجارت در کبک بدست آورید. این امتیازات با توجه به فاكتور های گزینش در درجه بندی امتیازات كارآفرینی بدست می آید. این فاکتورها عبارتند از

تحصیلات

حداکثر 12 امتیاز

تجربه تجاری

حداکثر 12 امتیاز

سن

حداکثر 10 امتیاز

دانش زبان انگلیسی یا فرانسوی

حداکثر 22 امتیاز

حضور بستگان در کبک

حداکثر 8 امتیاز

خودکفایی مالی

حداکثر 1 امتیاز

قابلیت انطباق

حداکثر 5 امتیاز

منابع مالی

حداکثر 10 امتیاز

پروژه تجاری

حداکثر 30 امتیاز

مجموع

110 امتیاز

امتیاز قبولی

50 یا 60 بسته به نوع تجارت

علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از مراحل درخواست مهاجرت كانادا از طی نمایند. پس از رسیدن به کبک به عنوان مقیم دائم برنامه كارآفرینی از شما خواهد خواست كه با ایجاد یا خرید کل یا درصدی از یك تجارت در استان کبک كه باید آن را مدیریت كنید شرط ویزای اقامت کارآفرینی خود را حذف نمایید. به استثنای تجارت در زمینه کشاورزی  تجارت شما باید حداقل یك كار جدید برای یك شهروند یا مقیم دائم ساکن کبک ایجاد كند.

برنامه خود اشتغالی کبک

برنامه خود اشتغالی كبك به دنبال جذب متقاضیانی است که قصد و توانایی ایجاد کار برای خودشان را دارند. افراد خود اشتغال باید در ارتباط با حرفه خود تجربه لازم را داشته باشند. متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند

-          حداقل سرمایه خالص یکصد هزار دلار کانادا که بصورت قانونی کسب شده باشد

-          حداقل دو سال تجربه بعنوان فرد خود اشتغال در حرفه و تجارتی که قصد راه اندازی آن را در کبک دارند

یک درخواست کننده مجرد حداقل باید 38 امتیاز بدست آورد. درخواست کننده متاهل باید حداقل 45 امتیاز اخذ نماید تا 6 امتیاز نیز در زمان مصاحبه بر اساس فاکتورهای مربوط به قابلیت انطباق فرد به وی اعطا گردد. با در نظر گرفتن این امتیاز درخواست کننده مجرد باید 44 و درخواست کننده متاهل باید 51 امتیاز برای قبولی کسب نماید. امتیازات به شکل زیر محاسبه می شوند

تحصیلات

حداکثر 12 امتیاز

سابقه کار

حداکثر 16 امتیاز

سن

حداکثر 10 امتیاز

دانش زبان

حداکثر 22 امتیاز

حضور بستگان در کبک

حداکثر 8 امتیاز

مشخصات همسر

حداکثر 12 امتیاز

خودکفایی مالی

حداکثر 1 امتیاز

امتیاز قبولی اولیه برای افراد مجرد

38 امتیاز

امتیاز قبولی برای افراد متاهل

45 امتیاز

قابلیت انطباق

حداکثر 6 امتیاز

منابع مالی

حداکثر 6 امتیاز

امتیاز قبولی برای افراد مجرد

44 امتیاز

امتیاز قبولی برای افراد متاهل

51 امتیاز

علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب می شوند باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از مراحل درخواست مهاجرت به كانادا طی نمایند