طبق مصوبه جدید دولت کانادا در تاریخ 6 فوریه 2014 قوانین سیتسزنشیپی کانادا تغییر کرد

 

طبق مصوبه جدید دولت کانادا در تاریخ 6 فوریه 2014 قوانین سیتسزنشیپی کانادا تغییر کرد

مطابق مصوبه جدید دولت کانادا قوانین اخذ سیتیزنشیپی کانادا از امروز ( 6 فوریه 2014 ) تغییر کرد، فهرست این تغییرات به شرح زیر است:

متقاضیانی که ارتباط آنها با گروه نظامی که علیه کانادا می جنگیده اثبات شود سیتیزنشیپی خود را از دست خواهند داد

متقاضیان برای ارسال درخواست سیتیزنشیپی می بایست حداقل 4 سال از 6 سال گذشته را در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند، افرادی که در نیروی های نظامی کانادا خدمت می کنند در این زمان یک سال تخفیف خواهند گرفت ( پیش از این، این مدت 3 سال در 5 سال گذشته بود ).

فقط سال هایی جزو 4 سال محاسبه خواهند شد که متقاضی در آن سال حداقل 183 روز در کانادا حضور فیزیکی داشته باشد.

زمانی که متقاضی اقامت دائم کانادا را نداشته جزو 4 سال محاسبه نخواهد شد.

متقاضیان می بایست مدارک مالیاتی خود را ارائه نمایند ( پیش از این، چنین مدارکی نیاز نبود ).

هزینه دولتی برای ارسال پرونده از 100 دلار به 300 دلار افزایش پیدا کرد.

افراد بین 14 تا 64 سال می بایست تست آمادگی زبان و آزمون سیتیزنشیپی را با موفقیت پشت سر بگذارند ( قبلا این مورد برای افراد بین 18 تا 54 سال بود )

در کنار تغییرات فوق دولت کانادا امیدوار است که طول زمان پردازش پرونده های سیتیزنشیپی به کمتر از یک سال تقلیل پیدا کند.